Projekt konferencji dotyczącej kultur antycypowanych przyszłości wychodzi naprzeciw wyzwaniom krytycznego opracowania problemów z przyszłością – przyszłości jako kategorii myślenia i jako pojęcia. Istotnym wymiarem dla refleksji o przyszłości jest jej wymiar performatywny, związany ze sprawczym i skutecznym działaniem w złożonej społecznej rzeczywistości, również za pomocą wyobrażeń. Jeśli rację ma Franco Berardi, że możliwości leżą w umyśle społecznym, w społecznej organizacji wiedzy, we współpracy pomiędzy robotnikami wiedzy na świecie, to warto zapytać o polityczne strategie angażowania przyszłości i na poziomie globalnym i lokalnym.

 

Konferencja „Kultury Antycypowanych Przyszłości” odbędzie się 11-13 października w Instytucie Kultury Polskiej (w sali 5) na kampusie głównym.

 

Więcej informacji

ikp.uw.edu.pl