W Instytucie Historycznym UW odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona kryteriom oceny dorobku naukowego humanistów i mechanizmom promującym jakość polskiej humanistyki. Celem spotkania jest przedyskutowanie możliwych zasad oceny pracy naukowej oraz metod zapobiegania prowincjonalizacji badań.

 

Organizatorem wydarzenia jest prezydium Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW.

 

W dyskusji wezmą udział:  prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN), prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (Instytut Historii PAN, Kolegium Europejskie, University College London), prof. Maciej Janowski (Instytut Historii PAN, Central European University), prof. Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Polin), dr hab. Marek Węcowski (Instytut Historyczny UW).

 

Wydarzenie odbędzie się 27 lutego, o godz. 16.00 w sali A Instytutu Historycznego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).