Tematem sympozjum jest bezpieczeństwo narodowe. Konferencja stanowi unikalną możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa informacji.

 

Organizatorem konferencji „Kryptografia i bezpieczeństwo informacji” jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego prof. Jacek Pomykała.

 

Wykłady i dyskusje odbędą się 5-6 czerwca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Więcej informacji

kbi2014.mimuw.edu.pl