Trwa konkurs grantowy organizowany przez Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych i Laboratorium Badań Naukoznawczych na finansowanie projektów badawczych z dziedziny nauk społecznych.

 

Konkurs skierowany jest do badaczy i badaczek Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mogą wnioskować o finansowanie projektów o budżecie do 80 tys. zł trwających nie dłużej niż 12 miesięcy. Wniosek w konkursie można złożyć w ramach jednej z czterech ścieżek tematycznych:

  1. ścieżka A: projekty wpisujące się obszary tematyczne POB V Programu IDUB;
  2. ścieżka B: projekty wykorzystujące dane zgromadzone w ramach programu badawczego „Pomiędzy Ukrainą i Polską” lub też przewidujące realizację dodatkowego badania z wykorzystaniem infrastruktury badawczej programu;
  3. ścieżka C: projekty z zakresu naukoznawstwa;
  4. ścieżka D: projekty wykorzystujące jako istotne źródło danych bazę Web of Science lub dane PATSTAT w formie udostępnianej przez Laboratorium Badań Naukoznawczych.

Nabór w konkursie trwa do 24 lipca.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cess.idub.uw.edu.pl/konkursy/.