Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS) ogłosiło konkurs grantowy na finansowanie projektów badawczych z dziedziny nauk społecznych.

 

Zadaniem CESS jest koordynowanie interdyscyplinarnych działań badawczych z obszaru nauk społecznych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Konkurs grantowy skierowany jest do badaczy UW, którzy mogą wnioskować o finansowanie projektów o budżecie do 80 tys. zł trwających nie dłużej niż 12 miesięcy. Projekty powinny wpisywać się w obszary tematyczne Priorytetowego Obszaru Badawczego V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” Programu IDUB.

 

Wnioski można składać do 3 października.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych >>