Studium Europy Wschodniej UW organizuje międzynarodowy kongres zatytułowany Historyczna Wspólnota Czterech Narodów – dziedzictwo idei o perspektywy na przyszłość, który odbędzie się od 13 do 16 września 2024 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Studium Europy Wschodniej UW >> https://studium.uw.edu.pl/