„Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne w Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy dla Polski” to tytuł konferencji naukowej organizowanej z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Wydarzenie będzie ważnym głosem w dyskusji towarzyszącej rocznicy akcesji Polski do struktur europejskich, a także przygotowań do tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego i prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku.

 

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSA) oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA (PECSA).

 

Konferencja odbędzie się 15 maja od 09.30 do 16.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się (link) >>

 

Szczegółowe informacje oraz ramowy program wydarzenia dostępne są na stronie Centrum Europejskiego UW.