Warsaw International Economic Meeting to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Center for Economic Analysis – CENEA.

 

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, w dniach 28-30 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Będzie to 17. edycja wydarzenia.
Tegorocznymi prelegentami będą: prof. Anna Aizer (Brown University), prof. Daniel Hamermesh (University of Texas at Austin and IZA Bonn) oraz prof. Harry Anthony Patrinos (Bank Światowy).

 

Do 30 kwietnia można nadsyłać rozszerzone abstrakty dotyczące niepublikowanych prac analitycznych lub nowych badań ze wszystkich dziedzin ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem: makroekonomii, handlu międzynarodowego, ekonomii pracy, edukacji, mikroekonomii, organizacji przemysłowej, finansów oraz ekonometrii.

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://coin.wne.uw.edu.pl/wiem/index.html