Tegoroczne obrady cyklicznej konferencji „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury” odbędą się pod hasłem „Zbiory specjalne 3.0” i poświęcone będą projektom i programom, które wykorzystują metadane zbiorów specjalnych lub ich cyfrowe reprodukcje do tworzenia narzędzi informatycznych, takich jak aplikacje komputerowe, bazy danych, platformy internetowe, wspierających pracę badaczy i naukowców, jak i służących rozrywce.

 

Humanistyka cyfrowa z powodzeniem wykorzystuje opisy katalogowe oraz bogate zasoby bibliotek cyfrowych, gromadzących zdigitalizowane obiekty biblioteczne. Inteligentne przetwarzanie źródeł danych i informacji nie tylko zaspokaja podstawowe potrzeby informacyjne użytkownika, co już czynią katalogi elektroniczne i biblioteki cyfrowe, lecz również pozwala uzyskiwać w badaniach naukowych rezultaty nieosiągalne w tradycyjnym przeszukiwaniu i przetwarzaniu zbiorów informacji.

 

Konferencja będzie obejmowała trzy przenikające się obszary tematyczne:

  • wykorzystanie opisów katalogowych zbiorów specjalnych,
  • wykorzystanie tekstu przetworzonego programami OCR,
  • wykorzystanie zdigitalizowanych obiektów (książek i czasopism, opraw, zapisów proweniencyjnych, map, rycin i rysunków, fotografii, pocztówek, itp.).

Planowane jest przedstawienie polskich projektów opartych na inteligentnym przetwarzaniu danych bibliotecznych oraz wybranych projektów zagranicznych, które mogą stać się inspiracją dla bibliotekarzy i naukowców.

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wydarzenie odbędzie się od 24 do 26 listopada online na platformie Zoom. Jednocześnie planowana jest transmisja i udostępnienie nagrań na kanale BUW w serwisie YouTube.

 

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja na stronie konferencji >>

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji HINC OMNIA >>