„Podejście środowiskowe w działaniach pomocowych: organizacja, metodyka, upowszechnianie” to tytuł konferencji, która odbędzie się formie online 12 grudnia w godz. 9.00–15.30. W programie zaplanowane są sesje:

 

  • Polityka rozwoju usług społecznych. Rola Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS): poziom krajowy i regionalny;
  • Podejście środowiskowe w metodyce wybranych profesji, zawodów i specjalności pomocowych (pracownik socjalny, zawodowy rodzic zastępczy, asystent zdrowienia, streetworker, organizator społeczności lokalnej);
  • Polityka deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi w Unii Europejskiej oraz dziećmi uchodźców i migrantów w Polsce;
  • Działania pomocowe Polaków w kontekście kryzysu uchodźczego w Polsce.

Rejestracja oraz szczegółowy program: https://uodi.uw.edu.pl/index.php/konferencja-2023/.

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych (UODI UW) – wspólne przedsięwzięcie trzech jednostek uniwersyteckich: Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, Centrum Europejskiego UW oraz Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW. Więcej informacji o UODI znajduje się pod adresem: uodi.uw.edu.pl.