„Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych” to tytuł czwartej konferencji z cyklu „Hinc Omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”.

 

Konferencja odbywać się będzie od 20 do 21 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

 

Spotkanie poświęcone będzie tematyce potencjału badawczego danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z humanistyką cyfrową, zastosowaniem metod i technik data science w odniesieniu do metadanych bibliotecznych, bibliotek cyfrowych i wizualizacji danych katalogowych.

 

Konferencja skierowana jest do bibliotekarzy – twórców i kuratorów metadanych, oraz naukowców z różnych dziedzin, którzy w pracy badawczej wykorzystują metadane biblioteczne.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie BUW: https://konferencje.buw.uw.edu.pl.