Do 14 czerwca do godz. 12 pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedstawiciele zespołów naukowo-badawczych mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które mają szansę na komercjalizację.

 

Konkurs jest realizowany w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Warszawskim, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji. Do zdobycia jest 40 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie naukowcy mogą przeznaczyć m.in. na dodatkowe testy laboratoryjne czy też dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie mogą skorzystać z konsultacji z brokerami z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, którzy na etapie przygotowywania przez naukowców wniosków podzielą się swoimi doświadczeniami rynkowymi i doradzą, jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

 

Zgodnie z założeniami konkursu, nagrodzone projekty badawcze powinny przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Organizatorami konkursu są Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Zasady konkursu, dokumenty oraz kontakt do brokerów technologii dostępne na stronie UOTT UW >>