Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW organizują kolejne seminarium w ramach cyklu „Komentarze Politologiczne”. Tym razem jego temat to „Ameryka Łacińska 2010-2020: dekada straconych złudzeń”.

 

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat przemian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych w Ameryce Łacińskiej w drugiej dekadzie obecnego stulecia. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na takie pytania jak: czy ostatnich 10 lat można nazwać dekadą straconych złudzeń i niespełnionych nadziei?, jakie czynniki wpłynęły na falę protestów społecznych?, jakie odzwierciedlenie znalazło to w polityce i kulturze latynoamerykańskiej?, czy można mówić o zmianie społecznej?.

 

W spotkaniu udział wezmą pracownicy naukowi UW i UJ, eksperci specjalizujący się w tematyce latynoamerykańskiej, przedstawiciele MSZ oraz PISM. Dyskusję poprowadzi dr Joanna Gocłowska-Bolek z OAP UW.

 

Wydarzenie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) w godz. 9.45-11.15 w Collegium Politicum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (s. 223).

 

Szczegółowe informacje >>