Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Historyczna Wydziału Biologii UW zapraszają na uroczystą sesję historyczno-naukową z okazji obchodów 50-lecia Wydziału.

 

Sesja odbędzie się 13 czerwca od godziny 11.30 w auli 9b gmachu Wydziału Biologii UW (uI. I. Miecznikowa 1, Kampus Ochota). Wydarzenie zostało dofinansowane przez Fundację UW. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 10 czerwca.

 

Szczegółowe informacje >>