23 września o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Pawłowi Czechowskiemu, wieloletniemu kierownikowi Katedry Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności.

 

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy z równoczesną transmisją na platformie Zoom.

Aby wziąć udział w uroczystości online należy się zarejestrować.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UW: https://www.wpia.uw.edu.pl