Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Instytut Nauk Politycznych UW organizują seminarium: „JOW-y – szansa czy zagrożenie? Spotkanie jest organizowane w cyklu „Komentarze politologiczne”.

 

Seminarium będzie dotyczyło kwestii związanych z jednomandatowymi okręgami wyborczymi takimi, jak: wpływ JOW na system partyjny, JOW a reprezentacja preferencji wyborczych obywateli oraz JOW a demokracja wewnątrzpartyjna.

 

Prelegentami w czasie seminarium będą politolodzy: dr Małgorzata Kaczorowska – Uniwersytet Warszawski oraz dr Jarosław Flis – Uniwersytet Jagielloński.

 

Spotkanie poprowadzi dr Anna Materska-Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych UW.

 

Seminarium odbędzie się 26 maja w godz. 13.15-14.45 w sali Czarnowskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o potwierdzenie udziału na adres: lista@oapuw.pl