Międzynarodowe Seminarium „Journeys and Travellers, Routes and Destinations in Indian Literature and Art” jest kolejnym spotkaniem w ramach wieloletniej współpracy między ośrodkami indologicznymi Uniwersytetu Mediolańskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cagliari. Katedra Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego UW, której przedstawiciele uczestniczą w tych spotkaniach od 2002 r., organizuje seminarium po raz trzeci.

 

Lista uczestników z referatami obejmuje 32 osoby. Oprócz pracowników i doktorantów wyżej wymienionych pięciu uniwersytetów w seminarium wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetu w Calicut (Indie), a także ośrodków akademickich Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwajcarii i Szwecji.

 

Konferencja odbędzie się od 21 do 23 września w dawnym BUW na kampusie głównym przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.