Ideą Sympozjum jest spotkanie naukowców oraz przedsiębiorców zajmujących się naukami o Ziemi w ramach różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w duchu geointerdyscyplinarności.

 

Wydarzenie odbędzie się od 26 do 29 września 2022 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach.

 

Szczegółowe informacje >>