Na wystawie książki artystycznej „Inspiracje – oprawy historyzujące i artystyczne” zostaną zaprezentowane książki artystyczne (atrapy) wykonane przez studentów w Pracowni Introligatorstwa Artystycznego w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studentów Pracowni Technik i Technologii Opraw w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa będzie czynna od 28 września do 18 października (z wyłączeniem dnia 4 października) w holu katalogowym BUW.

 

Wystawie towarzyszy panel dyskusyjny „Od atrapy do konserwacji”, który odbędzie się 28 września o godz. 12 w sali 256 BUW. Tematem panelu będzie m.in. jeden z elementów procesu edukacji konserwatorów-restauratorów zabytkowej książki, jakim jest kurs introligatorski, jego znaczenie dla przyszłej pracy konserwatora, różnice i podobieństwa w podejściu do kształcenia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W dyskusji udział wezmą: dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (UMK), Wojciech Chrościcki (ASP w Warszawie), dr Arkadiusz Wagner (UMK), dr hab. Marzenna Ciechańska (ASP w Warszawie), Marianna Czapnik (BUW), dr Joanna Kozłowska-Milewska (BUW), Ewa Urzykowska (BUW).

 

Więcej informacji