Od 6 do 7 grudnia na Wydziale Neofilologii odbywać się będzie II Międzynarodowy Kongres „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” (ang. 2nd International „Humanities – Socielty – Identity” Congress), w tym roku z podtytułem Evolution/Revolution. Kongres został objęty honorowym patronatem rektora UW.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze światowe wyniki badań naukowych prowadzonych w obszarach kluczowych dla współczesnej myśli humanistycznej. I Kongres odbył się w grudniu 2022 roku. Idea Kongresu zrodziła się z chęci stworzenia platformy wymiany poglądów i perspektyw przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny. W tegorocznej edycji w centrum uwagi znajdą się zmiany zachodzące w trzech tytułowych obszarach, a głównym pytaniem będzie, czy należy je postrzegać jako ewolucyjne czy rewolucyjne.

 

Kongres rozpocznie się 6 grudnia o godz. 10.00. Program Kongresu obejmuje dwa wykłady plenarne, debatę na temat wielojęzyczności, sesję ogólną oraz tematyczne sesje panelowe.

 

Wykład inauguracyjny pt. Teaching for a Broken World wygłosi prof. Gayatri Chakravorty Spivak z Uniwersytetu Columbia – krytyczka kultury, ceniona przedstawicielka filozoficznej refleksji nad kolonializmem i postkolonializmem.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej kongresu >>