Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zaprasza na debatę „Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI w.)”.

 

Reformacja była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii, a jej wielorakie konsekwencje zasadniczo zmieniły losy świata. Wydarzenie sprzed pięciu stuleci miało przede wszystkim charakter teologiczno-religijny i dotyczyło zwłaszcza wolności religii, wolności sumienia, wolności słowa. Chociaż skutki Reformacji wywarły istotny wpływ na niemal wszystkie sfery aktywności człowieka. Na politykę, gospodarkę, życie społeczne, rodzinne, naukę, oświatę, sztukę, prawa człowieka.

 

Podczas debaty zostaną poruszone następujące kwestie:

  • reformacja a edukacja, książka, druk,
  • reformacja a prawo, polityka, ekonomia, kult,
  • reformacja a prasa, dziennikarstwo, etos pracy, wolność słowa i druku, wolność opinii i poglądów.

 

Konferencja rozpocznie się 16 listopada o godz. 9.30 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

 

Program konferencji