IALE 2022 European Landscape Ecology Congress „Making the Future, Learning from the Past” ma na celu przedstawienie ekologii krajobrazu jako transdyscyplinarnej platformy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Holistyczne, krajobrazowe podejście do złożonych systemów kulturowo-środowiskowych – które jest istotą ekologii krajobrazu – zapewnia ramy dla łączenia transdyscyplinarnych narzędzi i perspektyw, aby lepiej zrozumieć różnorodne zjawiska i procesy wokół nas oraz przewidywać i właściwie nimi zarządzać.

 

Kongres jest organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, we współpracy z European Association for Landscape Ecology (IALE-Europe) i Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu (PAEK).

 

Wydarzenie odbędzie się od 11 do 15 lipca 2022 roku w Starym BUW i siedzibie WGiSR UW na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IALE 2022 >>