Podczas tegorocznego spotkania filozofowie i religioznawcy z Europy i Stanów Zjednoczonych przyjrzą się myśli religijnej Leszka Kołakowskiego oraz zastanowią się nad przyszłością Zachodu w kontekście sekularyzacji i przemian w obrębie religii.

 

W pierwszej części, podczas seminarium, uczestnicy dyskutować będą, czy polski filozof miał rację twierdząc, że jedynie odnosząc się do sacrum, można akceptować życie w pełni, uznając jednocześnie jego nieusuwalną tragiczność? Czym w ogóle jest sacrum? I czy należy rozumieć je wyłącznie jako element kultury?

 

W dyskusji wezmą udział: prof. Aziz Al-Azmeh (Central European University), prof. John Dunn (University of Cambridge), dr Taras Dobko (Ukraiński Katolicki Uniwersytet), prof. Steven Lukes (New York University), prof. Johannes Zachhuber (University of Oxford), prof. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, Polska Akademia Nauk), prof. Paweł Kłoczowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Marcin Król (Uniwersytet Warszawski).

 

Następnie odbędzie się wykład otwarty prof. Johannesa Zachhubera z Uniwersytetu Oksfordzkiego pt. „Sekularyzacja i przyszłość Zachodu” o godz. 18.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim (ul. Krakowskie Przedmieście 32). Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Wstęp jest wolny.

 

Sympozjum Kołakowskiego to cykl spotkań poświęcony myśli polskiego filozofa organizowany przez trzy ośrodki naukowe: Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Oksfordzki. O warszawskie spotkanie dba Res Publica.

 

Sympozjum odbędzie się 19 listopada w godz. 10:30-13:00, a wykład otwarty Johannesa Zachhubera w godz. 18:00-19:30.

 

Więcej informacji

www.publica.pl