W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie od 23 stycznia dostępna będzie do zwiedzania wystawa poświęcona życiu i twórczości Witolda Gombrowicza w związku z 50. rocznicą śmierci pisarza, który studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ekspozycja składa się głównie z cytatów z tekstów Gombrowicza, prezentujących stosunek pisarza do rzeczywistości, literatury i do samego siebie. Zawiera także informacje o biografii i twórczości autora „Ferdydurke” oraz wybrane fotografie. Informacje biograficzne i cytaty przygotowane zostały w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim.

 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, a partnerem Uniwersytet Warszawski i Biblioteka Uniwersytecka.

 

Otwarcie wernisażu odbędzie się 23 stycznia o godz. 18.00 w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66.  Ekspozycję będzie można zwiedzać do 31 marca.

 

Więcej informacji