Trwa głosowanie na Słowo Roku 2023. Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski po raz trzynasty.

 

Głos w internetowym plebiscycie można oddać do 31 grudnia, do godz. 23.59 pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/.

 

Uczestnicy plebiscytu mogą wybrać jedno z dwudziestu proponowanych słów i wyrażeń. Lista powstała na podstawie codziennych badań częstości słów na stronach: slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu.

 

Wśród tegorocznych propozycji znajdują się m.in.: granatnikinflacjapatodeweloperkasztuczna inteligencja (Al), zboże.

 

Równolegle z głosowaniem internetowym słowo roku wybierze ogólnopolska kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego.

 

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/slowo-roku-2023/.