Zastosowanie teledetekcji do monitoringu obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi będzie tematem kolejnego wystąpienia z cyklu „Geograficznych Spotkań na Krakowskim”. W roli prelegenta wystąpi prof. Bogdan Zagajewski.

 

Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia o godz. 11.00. W roku akademickim 2023/2024 wykłady są prowadzone w formie zdalnej. Link do spotkania zostanie przesłany z 2–3-dniowym wyprzedzeniem.

 

„Geograficzne Spotkania na Krakowskim” to wykłady otwarte dla uczniów szkół ponadpodstawowych, starszych klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli, organizowanych przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR) UW.

 

Szczegółowe informacje na temat cyklu i zapisów znajdują się na stronie WGiSR UW >>