Biblio- i bajkoterapia, wirtualizacja przestrzeni, Dż jak gender, czyli o mężczyznach w bibliotece, ale również flash mob, film w bibliotece czy viral – dobroczynny wirus – to zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie wystąpień na X jubileuszowym Forum Młodych Bibliotekarzy. Współorganizuje je Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkań bibliotekarze pracujący w różnych bibliotekach będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami, wysłuchać referatów czy wziąć udział w warsztatach.

 

Wystąpienia obejmą hasła:

S jak Studia,

U jak Umiejętności,

K jak Kontakty,

C jak Codzienność,

E jak Energia,

S jak Start.

 

Forum odbędzie się 17 września w godz. 16.00-18.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Dobrej 56/66.