To wewnątrzuniwersyteckie spotkanie dla dydaktyków z UW, podczas którego podsumowany zostanie ostatni rok nauczania zdalnego na Uniwersytecie, jak również rozpoczną się prace nad stworzeniem Katalogu Dobrych Praktyk – bazy wiedzy z zakresu e-learningu, która w przyszłości posłuży wszystkim nauczycielom akademickim.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Wszyscy członkowie społeczności Uniwersytetu są zaproszeni do wzięcia w nim udziału. Rozmowy będą dotyczły m.in. sprawdzonych rozwiązaniach ułatwiających cyfrową dydaktykę, jak i trudności pojawiających się podczas nauczania zdalnego.

 

Do 25 kwietnia wykładowcy i doktoranci UW, którzy prowadzą zajęcia zdalne, mogą zgłosić propozycje tematów, które chcieliby poruszyć podczas forum.

 

Formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych przedstawieniem wybranego problemu podczas wydarzenia >>

 

Forum Dobrych Praktyk odbędzie się 11 maja w formie online.

 

Więcej informacji >>