Forum Dobrych Praktyk to tytuł wewnątrzuniwersyteckiego spotkania dla dydaktyków z UW, które odbędzie się online 24 maja. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

 

Podczas spotkania podsumowany zostanie ostatni rok nauczania w modelu zdalnym lub hybrydowym na Uniwersytecie. Wystąpienia kadry akademickiej UW zasilą Katalog Dobrych Praktyk – bazę wiedzy z zakresu e-learningu adresowaną do nauczycieli akademickich.

 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich członków społeczności Uniwersytetu. Prezentacje i dyskusje będą dotyczyły m.in. sprawdzonych rozwiązań ułatwiających cyfrową dydaktykę, jak i trudności pojawiających się podczas nauczania zdalnego.

 

Do 5 maja wykładowcy i doktoranci UW, którzy prowadzą zajęcia z elementami zdalnymi, mogą zgłosić propozycje tematów, które chcieliby poruszyć podczas forum. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się pod adresem: https://dobrepraktyki.ckc.uw.edu.pl/