Wydział Geografii i Studiów Regionalnych we współpracy z Pontificia Universidad Católica del Perú w Limie, Sociedad Geográfica de Lima, Universidad Nacional de San Agustín w Arequipie, Universidad de Manizales oraz Polskim Towarzystwem Studiów Latynoamerykanistycznych organizuje międzynarodowe sympozjum „Espacios en Movimiento. El Pasado y el Futuro de las Estructuras Urbanas y Rurales” (Dynamiczne przestrzenie. Przeszłość i przyszłość struktur miejskich i wiejskich).

 

Wydarzenie wpisuje się w program długoletniej międzynarodowej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z uniwersytetami z krajów Ameryki Łacińskiej i będzie kolejną okazją dla badaczy latynoamerykańskich i europejskich zajmujących się m.in. kwestiami rozwoju i przestrzeni do wymiany doświadczeń.

 

Konferencja odbędzie się 25-26 września w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32.

 

Więcej informacji