W tym roku w czasie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” (5th International Conference Entrepreneurship for the XXI century. Images and perspectives) naukowcy i przedsiębiorcy zapoznają się z badaniami i opiniami dotyczącymi m.in. finansowania tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i projektów innowacyjnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej poza granicami Polski, wybranych modeli biznesowych, sposobów wdrażania innowacji, przedsiębiorczości społecznej oraz firm rodzinnych. Jednym z podstawowych celów tej konferencji będzie zaprezentowanie dorobku polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się przedsiębiorczością. Zostaną również omówione ważne problemy badawcze w naukach o zarządzaniu.

 

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

 

Sympozjum organizuje Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania.

 

Konferencja odbędzie się 15-16 listopada na Wydziale Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3.

 

Więcej informacji

www.p21.wz.uw.edu.pl