W dniach 22-24 października odbędzie się 21. Konferencja Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej: Eksperci w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Dyskutowane będą m.in.: status ekspertów z dziedziny zdrowia psychicznego, ich rola w społeczeństwie, praca, relacje z pacjentami i ich rodzinami, reprezentacje choroby psychicznej w społeczeństwie, literaturze i sztuce. W gronie prelegentów znajdą się: Bill Fulford, Thomas Fuchs, Louis Sass.

 

Konferencja jest adresowana do filozofów, socjologów, historyków, psychiatrów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich, których praca związana jest ze zdrowiem psychicznym.

 

Konferencja rozpocznie się 22 października o godz. 10.00 w auli im. prof. Jana Baszkiewicza na WNPiSM.

 

Prelekcje, warsztaty i sesje panelowe będą odbywać się w trzech miejscach: na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (aula im. prof. Jana Baszkiewicza, kampus główny), w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Pałac Staszica) oraz w Instytucie Filozofii UW.

 

Organizatorem konferencji jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Konferencję współorganizuje m.in. Instytut Filozofii UW.

 

Szczegółowe informacje >>