Już po raz trzeci odbędzie się ogólnopolska konferencja „Edukacja przygodą” poświęcona zagadnieniom experiental/adventure/outdoor/education. W Polsce nurty te znane są od lat, a ich elementy przeplatają się w dziedzinach nazywanych „wychowanie przez przygodę”, „pedagogika przygody”, „wychowanie plenerowe”, „turystyka aktywna” lub „pedagogika przeżyć”. Organizatorzy postanowili się też przyjrzeć edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej, w tym sail trainingowi. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i środowisk oświatowych, praktyków „pedagogiki przygody”, doktorantów, studentów, środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną.

 

Konferencja odbędzie się 16-17 października w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.

 

Organizatorzy: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Fundacja Nasza Ziemia, Lasy Państwowe.

Więcej informacji

edukacjaprzygoda.pl