22 lipca w godz. 11.00-15.00 w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Miecznikowa I) odbędą się trzy wykłady na temat zespołu łamliwego chromosomu X.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wydziału Biologii>>