4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Szczegółowe informacje >>