Dzień Mowy Niepłynnej to wydarzenie organizowane przez Zakład Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki UW, które odbędzie się 28 maja w Centrum Logopedycznym Instytutu Polonistyki Stosowanej przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

 

Wydarzenie adresowane jest do dorosłych osób jąkających się, osób z giełkotem, jak również do osób, które nie mają określonej diagnozy i uważają swoją mowę za niepłynną. Podczas Dnia Mowy Niepłynnej odbędą się mini wykłady poświęcone różnym rodzajom niepłynności, szerzące wiedzę opartą na dowodach.

 

Uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, a także wziąć udział w badaniach. Wydarzenie jest bezpłatne. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 7 maja za pośrednictwem formularza: www.dzienmowynieplynnej.pl. Po zamknięciu naboru zgłoszeń osoby zarejestrowane otrzymają szczegółowy program wydarzenia.

 

Pytania w sprawie Dnia Mowy Niepłynnej można kierować do dr Alicji Karszni-Sobczak z Wydziału Polonistyki UW na adres: a.karszniaso@uw.edu.pl.