W tym roku tematem przewodnim wydarzenia są interferencje. Zjawisko interferencji polega na oddziaływaniu na siebie dwóch lub więcej elementów, zjawisk, informacji. Jeśli są podobne dochodzi do ich wzmocnienia, jeśli przeciwstawne – do wygaszenia. Interferencja może wywołać zakłócenie percepcji, które zmusza do ponownego namysłu i spojrzenia z innej perspektywy. Może prowadzić do zaniku wiedzy lub uniemożliwiać zdobycie nowej. Interferencja kieruje uwagę na samą relację, jej przebieg i skutki.

 

W programie zaprezentowane zostaną tegoroczne warsztaty i staże prowadzone przez specjalizację animacja kultury, własne projekty studentów i absolwentów, a także warsztaty dla licealistów. Będą wystawy, etiudy filmowe, działania performatywne wewnątrz i na zewnątrz budynku Instytutu Kultury Polskiej.

 

Współpraca: Stowarzyszenie Katedra Kultury i Samorząd Studentów IKP.

 

Dzień Kulturoznawstwa – Remanent odbędzie się 22 maja w IKP na kampusie głównym UW.

 

Więcej informacji

ikp.uw.edu.pl

www.facebook.com/events