Celem III Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji „Dylematy tworzenia ekosystemu przedsiębiorczości” jest poruszenie dylematów związanych z budowaniem ekosystemu w dobie płynnej nowoczesności. Tematy sesji będą zorientowane na kontekst instytucjonalny, rolę edukacji i uczelni, a także wpływ globalizacji na omawiany system. W tym kontekście zostanie omówiony temat tworzenia oraz transferu i powielania standardów edukacji przedsiębiorczej oraz systemowych rozwiązań instytucjonalnych kształtujących instrumenty polityki państwa mające na celu stymulowanie przedsiębiorczości.

 

Organizatorami zjazdu są Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zjazd odbędzie się 14 listopada na Wydziale Zarządzania.

 

Więcej informacji

zjazd2018.wz.uw.edu.pl