Katedra Białorutenistyki UW po raz pierwszy organizuje konkurs ortograficzny „Dyktando Białoruskie na UW”. Konkurs zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który wypada 21 lutego 2018 r.

 

Dyktando odbędzie się 21 lutego o godz. 17 w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Dobrej 55 w sali 1.007.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Katedry Białorutenistyki www.kb.uw.edu.pl.