Dr Siergiej Kowalow, biofizyk, obrońca praw człowieka i działacz polityczny, otrzyma tytuł doktora honoris causa UW. Jest związany z Uniwersytetem Moskiewskim. W latach 70. został skazany na siedem lat obozu i trzy lata wygnania za działalność przeciwko władzom ZSRR. Był przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka w Rosji na początku lat 90. Relacjonował wojnę w Czeczenii. 29 czerwca 2016 roku Senat UW podjął decyzję o nadaniu dr. Kowalowowi tytułu honorowego.

 

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 14 marca o godz. 12 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.