23 i 24 lutego w Poznaniu odbędzie się konferencja „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. To piąta z dziewięciu konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki (wrzesień 2017), podczas którego zostanie przedstawiona tzw. Ustawa 2.0.

 

W konferencji o doskonałości naukowej wezmą udział pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Swój panel dotyczący ubiegania się o granty ERC prowadzić będą dr Marek Cygan i dr hab. Stefan Dziembowski (laureaci grantów ERC) oraz prof. Paweł Strzelecki i dr Laure Davia.

 

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk.

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej UW