Wszystkie indywidualne decyzje związane z zaliczeniem semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 należy podjąć od 8 do 31 marca 2021 roku. Dotyczy to kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego.

 

Szczegółowe informacje >>