To tytuł pierwszego wykładu w ramach tegorocznego cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Wygłosi go dr Janusz Onyszkiewicz – matematyk, polityk, alpinista, himalaista i badacz jaskiń. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki UW rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN. W 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W ramach swojej badawczej działalności zajmował się m.in. teoriami mnogości i modeli. W latach 1984-1986 zasiadał w Senacie UW.

 

Jako polityk pełnił m.in. funkcję ministra obrony narodowej i przewodniczącego Partii Demokratycznej.

 

Został wyróżniony tytułem doktora honoris causa University of Leeds. Wśród otrzymanych przez niego odznaczeń znajduje się m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Jego wykład pt. „Czy Polska jest bezpieczna?” zostanie wygłoszony 16 października o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wstęp wolny.

 

W ramach organizowanego od 2000 roku na UW cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie” każdego roku akademickiego wygłaszanych jest 8 wykładów – co miesiąc jeden. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.