Haiti jako część Karaibów położone jest kilkanaście tysięcy kilometrów od zachodnich wybrzeży Afryki, jednak historia zdecydowała o silnych kulturowych więzach łączących oba te regiony. Wielu Haitańczyków ma afrykańskie pochodzenie, są potomkami Afrykanów, którzy na Karaiby trafili jako niewolnicy. Jak silne są dzisiaj więzy łączące Haiti i Afrykę?

 

Debata dotycząca tej kwestii odbędzie się 18 grudnia (środa) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej (Koszykowa 26/28).

 

W dyskusji wezmą udział: prof. Józef Kwaterko, literaturoznawca w Instytucie Romanistyki UW, prof. Leszek Kolankiewicz, kulturoznawca z Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Olga Clarke, doktorantka w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW.

 

Dyskusję poprowadzi dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł z Katedry Języków i Kultur Afryki UW.

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe informacje >>