Tradycja seminariów sięga połowy lat siedemdziesiątych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

5 marca grupa badaczy wraz z dr hab. Agnieszką Olechnicką wystąpią z wykładem „Socjologia przestrzeni – o badawczym i dydaktycznym dorobku prof. Bohdana Jałowieckiego mówią Jego współpracownicy i wychowankowie”.

 

Seminaria odbywają się w czwartki w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Szczegółowe informacje >>

 

Program wykładów w semestrze letnim:

 

05.03: Dr hab. Agnieszka Olechnicka i inni, Socjologia przestrzeni – o badawczym i dydaktycznym dorobku prof. Bohdana Jałowieckiego mówią Jego współpracownicy i wychowankowie.

12.03: Dr Korneliusz Pylak, Jak burzliwa historia Polski w XX wieku wpłynęła na kulturę przedsiębiorczości.

19.03: Dr Aldona Tomczyńska, Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

26.03: Dr hab. Renata Włoch, Globalizacja w dobie sztucznej inteligencji.

02.04: Mgr Agata Brzóska, mgr Łukasz Komorowski, dr hab. Monika Stanny, dr Michał Wolański, Wiejskie ścieżki polityki spójności: interwencja, efekty i rekomendacje.

16.04: Dr Jan Olbrycht, Wyzwania dla Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w świetle debaty budżetowej.

23.04: Pani Elżbieta Bieńkowska, Przyszłość Unii Europejskiej – spojrzenie z wewnątrz Komisji.

30.04: Pan Marek Przeor, Czy Europa wygra wyścig innowacyjny? Spojrzenie z Komisji Europejskiej.

07.05: Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Jędrzej Gadziński, dr Bartłomiej Kołsut, dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM, Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce.

14.05: Dr hab. Michał Brzeziński, Jak wysokie są rzeczywiście nierówności dochodowe w Polsce?

21.05: Red. Karol Trammer, Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej.

28.05: Dr hab. Małgorzata Jacyno, Desolidaryzacja na peryferiach, desolidaryzacja w centrum.

04.06: Dr hab. Tomasz Wites, Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej.