Do 1 marca trwa pierwszy etap rekrutacji  do Collegium Invisibile. To największa w Polsce organizacja oferująca indywidualny system kształcenia. Jego podstawą jest tutorial, czyli program rozwoju naukowego odwołujący się do relacji mistrz–uczeń.

 

O przyjęci do Collegium mogą ubiegać się studentki i studenci:

  • II lub III roku studiów licencjackich lub inżynierskich,
  • I, II lub III roku studiów magisterskich,
  • II, III, IV lub V roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków.

 

Pierwszy etap polega na wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę specjalnego formularza oraz nadesłaniu pracy pisemnej o charakterze naukowym (objętość maksymalnie 3500 słów). Wypełniony formularz oraz praca pisemna będą podstawą do przeprowadzenia rozmowy kwalifkacyjnej w etapie drugim.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji