Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w próbie pobicia rekordu Guinnessa w liczbie osób uczestniczących w zawodach nordic walking. Trasa wynosi około 3 km. Zawody odbędą się w czasie akcji „Bieg po nowe życie”. W marszu mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Dzieci od 10 do 16 roku życia mogą wystartować, ale tylko pod opieką dorosłych. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Po marszu nastąpi „Bieg po nowe życie” z udziałem artystów i osób po transplantacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji.

 

Wydarzenie ma na celu promocję zdrowego trybu życia, edukację społeczną dotyczącą transplantacji narządów oraz zachęcenie do oddawania organów do przeszczepów.

Przedsięwzięcie odbędzie się 5 września o godz. 11.00 w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

Więcej informacji na stronie Biegu po nowe życie.