Na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich na 30 uczelniach prowadzone jest ogólnopolskie badanie dotyczące doświadczenia molestowania. Ankieta skierowana jest do studentek i studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli tego typu zachowań, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami.

 

Badanie zostanie przeprowadzone od 9 do 31 października na losowo wybranych wydziałach: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Pedagogicznym, Prawa i Administracji, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Zarządzania. Polegać będzie na dobrowolnym wypełnieniu ankiety online przez studentów i doktorantów. Ankieta dostępna jest na stronie: http://badania.pbs.pl/studenci.pg