Od 6 listopada do 4 grudnia potrwają ogólnouniwersyteckie badania ankietowe „Być rodzicem na UW” skierowane do osób pracujących, kształcących się i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Badanie prowadzone jest przez Zespół Równościowy UW we współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK) i Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci. Celem badania jest zebranie Państwa doświadczeń, opinii i oczekiwań dotyczących wsparcia dla rodziców na UW. Efektem badania będzie stworzenie rekomendacji i wdrożenie konkretnych rozwiązań, które przysłużą się łączeniu życia zarodowego z rodzinnym i prywatnym. Badanie skierowane jest zarówno do rodziców, jak i do osób niebędących rodzicami.

 

Badanie jest skierowane zarówno do rodziców, jak i do osób bezdzietnych. Będzie dostępne w języku polskim oraz angielskim. Link do ankiety zostanie wysłany drogą mailową. Wypełnienie formularza będzie możliwe za pośrednictwem konta USOS.

 

Ankieta będzie aktywna od poniedziałku 6 listopada godz. 14.00 do poniedziałku 4 grudnia godz. 23.59.

 

Szczegółowe informacje na temat badania znajdują się na stronie rownowazni.uw.edu.pl >>