Instytut Filozofii UW zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof” odbywającej się w ramach VII Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego. Wśród prelegentów znajdują się: prof. Zofia Rosińska (Instytut Filozofii UW), prof. Andrzej Kapusta (Instytut Filozofii UMCS), dr Mira Marcinów (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr Jerzy Zadęcki (Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie).

 

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada w Pałacu Kazimierzowskim (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala im. J. Brudzińskiego).

 

Szczegółowe informacje>>